Doradztwo BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) odnosi się do zbioru zasad, przepisów i procedur opracowanych w celu ochrony pracowników, pracowników i innych osób, które mogą mieć kontakt z substancjami na tyle szkodliwymi, że zagrażają ich dobru lub bezpieczeństwu. Zagrożenia zawodowe obejmują choroby lub defekty związane z czynnikami środowiskowymi w miejscu pracy, słabą konserwację, nieodpowiednią ekspozycję na chemikalia, problemy ergonomiczne, niebezpieczne maszyny i narzędzia, nieodpowiedni projekt pracy oraz wadliwy sprzęt, materiały, chemikalia i odzież ochronną. Miliony śmiertelnych wypadków, które mają miejsce każdego roku na całym świecie z powodu urazów związanych z pracą. Każdego dnia na całym świecie pojawia się setki nowych chorób zawodowych i niepełnosprawności. Dobre zarządzanie BHP jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju firmy. Pomagam moim klientom w proporcjonalny sposób identyfikować i łagodzić wszelkie istotne obecne lub przyszłe ryzyka i zobowiązania. Księga HACCP stanowi wymóg dla jednostek żywienia zbiorowego, tj. żłobki, przedszkola, szkoły itp.

Jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jestem zobowiązana do przeprowadzania różnych ocen. Oceny te obejmują obserwacje na miejscu, analizę zagrożeń, ocenę ryzyka i kontrolę ryzyka. Każda z tych ocen składa się z różnych elementów, które można stosować samodzielnie lub w połączeniu z innymi ocenami, które koncentrują się na konkretnym zagadnieniu. Zapraszam do kontaktu po więcej szczegółów.

Oferuję swoje usługi – m.in. doradztwo z zakresu BHP oraz profesjonalne szkolenie, którego tematem jest prawo pracy – w całym województwie warmińsko-mazurskim. Szkolenia BHP dla firm odbywają się m.in. w:

KONTAKT

Jak mogę Ci pomóc?

Napisz poniżej w celu zadania mi pytania, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.

Obszar działania:

(woj. warmińsko-mazurskie)