Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią stałą pozycję na liście przygotowania zawodowego i obowiązków pracownika czy pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku jest wyjątkowo ważnym zagadnieniem, poruszanym w każdej firmie. Dotyczy ono zarówno podstawowego przeszkolenia pracowników odnośnie do stosowania zasad BHP, jak i przygotowania ich do bezpiecznej pracy w specyficznych warunkach. Różnorodność zagrożeń, z jakimi się spotykają na swoich stanowiskach, jest bardzo duża, podobnie jak charakter i konsekwencje, które z nich wynikają.

Od wielu lat świadczę usługi związane ze wdrażaniem procedur i przepisów BHP w firmach. Jedną z form wsparcia, jakie oferuję przedsiębiorcom, jest bogata oferta kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP mają charakter ogólny i są skierowane do szerokiej grupy kandydatów. Organizuję też specjalistyczne szkolenia BHP, przeznaczone dla konkretnej grupy zawodowej i osób, które pracują w otoczeniu specyficznych czynników ryzyka.

Wykonuję wstępne oraz okresowe szkolenia BHP dla:

KONTAKT

Jak mogę Ci pomóc?

Napisz poniżej w celu zadania mi pytania, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.

Obszar działania:

(woj. warmińsko-mazurskie)